Medicta Badania Badania genetyczne – kiedy warto je wykonać?

Badania genetyczne – kiedy warto je wykonać?

11 min czytania
0
12
badania genetyczne

Badania genetyczne to rodzaj diagnostyki, która pozwala na analizę materiału genetycznego w celu zidentyfikowania potencjalnych zmian lub mutacji w DNA. Badania genetyczne mogą mieć zastosowanie w diagnostyce chorób dziedzicznych, identyfikacji ryzyka chorób dziedzicznych, badaniach prenatalnych, czy też w diagnozowaniu niektórych nowotworów.

Badania genetyczne – na czym polegają?

Badania genetyczne to zbiór testów laboratoryjnych, które pozwalają na analizę materiału genetycznego osoby badanej w celu zidentyfikowania zmian w jej DNA. Pozwalają one na wykrycie mutacji genetycznych, chorób genetycznych, predyspozycji do chorób, identyfikację ojcostwa, ustalenie pokrewieństwa i wiele innych. W zależności od badanego materiału genetycznego, wyróżnia się np. badania DNA, RNA, chromosomów, a także badania mikrobiomu czy epigenetyczne.

Badanie genetyczne i ich rodzaje

Istnieje wiele rodzajów badań genetycznych, które pozwalają na analizę różnych aspektów naszego dziedzictwa genetycznego. Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych z nich:

 1. Badania prenatalne – wykonywane w trakcie ciąży w celu wykrycia chorób genetycznych u płodu.
 2. Badania kariotypu – pozwalają na wykrycie nieprawidłowości w liczbie lub budowie chromosomów.
 3. Badania genetyczne dziedzicznych chorób – pozwalają na wykrycie zmian w DNA, które powodują choroby genetyczne.
 4. Badania testujące predyspozycje genetyczne – pozwalają na ocenę ryzyka wystąpienia choroby u osoby badanej na podstawie dziedziczenia pewnych wariantów genetycznych.
 5. Badania związane z farmakogenetyką – pozwalają na określenie, jak organizm osoby badanej będzie reagować na leki, w oparciu o dziedziczone warianty genetyczne.
 6. Badania genetyczne pochodzenia – pozwalają na ustalenie pochodzenia etnicznego osoby badanej na podstawie analizy zmienności w DNA.
 7. Badania sekwencjonowania całego genomu – umożliwiają zsekwencjonowanie całego genomu osoby badanej w celu identyfikacji wszelkich zmian w DNA.

Każde z tych badań ma swoje specyficzne zastosowanie i cel.

Jak wyglądają badania genetyczne?

Wygląd badania genetycznego zależy od rodzaju badania. Przykładowo, w przypadku badań prenatalnych, materiałem do badania jest krew matki lub kosmówka, a w badaniach genetycznych dla potrzeb diagnostyki chorób dziedzicznych pobiera się próbki krwi, śliny, tkanki lub włosów od osoby badanej. W zależności od badania, analiza materiału genetycznego może być wykonywana na poziomie pojedynczych genów, całych chromosomów lub całego genomu.

Wynik badania może być przedstawiony w różny sposób, od prostych informacji o obecności lub braku określonej mutacji do bardziej złożonych raportów genetycznych, zawierających analizę całego genomu.

Jak wykonuje się badania genetyczne?

Wykonanie badań genetycznych zależy od rodzaju badania, jakie się wykonuje. Ogólnie rzecz biorąc, badania genetyczne wymagają pobrania próbki materiału genetycznego, który następnie jest analizowany w laboratorium. Próbka ta może być pobrana z różnych materiałów, takich jak krew, ślina, tkanki ciała lub płód. W zależności od rodzaju badania, pobranie próbki może wymagać specjalistycznego sprzętu lub inwazyjnych procedur medycznych, takich jak amniopunkcja lub biopsja.

Po pobraniu próbki materiału genetycznego, analizuje się ją przy użyciu różnych technik, takich jak sekwencjonowanie DNA, testy PCR, mikromacierze genetyczne i inne, w celu określenia obecności lub braku określonych zmian genetycznych.

Kto może wykonać badanie genetyczne?

Badania genetyczne mogą być wykonywane przez różnych specjalistów, w zależności od rodzaju badania i jego celu. W niektórych przypadkach badania genetyczne mogą być wykonywane przez lekarzy rodzinnych lub specjalistów innych dziedzin, takich jak ginekolodzy, pediatrzy czy kardiologowie.

Natomiast bardziej złożone badania genetyczne, takie jak sekwencjonowanie całego genomu, wykonywane są przez specjalistyczne laboratoria genetyczne z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury i technik. W każdym przypadku ważne jest, aby badania genetyczne wykonywać zgodnie z zasadami etyki i zachowując prywatność pacjenta.

Kiedy warto wykonać badanie genetyczne?

Warto wykonać badania genetyczne, gdy istnieje podejrzenie dziedzicznej choroby lub ryzyka wystąpienia choroby u osoby badanej lub jej potomstwa. Badania genetyczne mogą również być wykonywane w celu:

 • zdiagnozowania choroby u osoby, która już przejawia objawy chorobowe,
 • w celu ustalenia diagnozy u niejasnych przypadków chorób genetycznych
 • w przypadku, gdy tradycyjne metody diagnostyczne okazują się nieskuteczne

Badania genetyczne są również stosowane w diagnostyce niepłodności, w przypadku nieprawidłowości w rozwoju płodowym lub podejrzenia zaburzeń genetycznych u płodu oraz w celu określenia ryzyka wystąpienia choroby u rodzeństwa lub potomstwa osoby z już zdiagnozowaną chorobą genetyczną.

Jakie korzyści dają badania genetyczne?

Badania genetyczne mogą przynieść wiele korzyści, takich jak:

 1. Wczesna diagnostyka chorób genetycznych: Badania genetyczne pozwalają na wczesne wykrycie chorób genetycznych, co umożliwia szybsze wprowadzenie leczenia i zapobieganie powikłaniom.
 2. Przewidywanie ryzyka chorób: Badania genetyczne pozwalają na ocenę ryzyka chorób genetycznych, w tym nowotworów, chorób serca i układu nerwowego. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie odpowiedniej profilaktyki i zmniejszenie ryzyka zachorowania.
 3. Lepsze zrozumienie dziedziczności: Badania genetyczne pozwalają na lepsze zrozumienie dziedziczności i mechanizmów dziedziczenia chorób genetycznych. To pozwala na zapobieganie dalszemu rozwojowi choroby w rodzinie.
 4. Personalizacja leczenia: Badania genetyczne pozwalają na personalizację leczenia, co umożliwia zwiększenie skuteczności terapii oraz zmniejszenie ryzyka działań niepożądanych.
 5. Odkrywanie nowych chorób i leków: Badania genetyczne umożliwiają odkrywanie nowych chorób oraz leków, co przyczynia się do postępu medycyny i poprawia jakość życia pacjentów.

Ile kosztują badania genetyczne?

Koszt badań genetycznych zależy od rodzaju badania oraz od laboratorium, w którym badania są wykonywane. Ceny mogą się znacznie różnić, w zależności od zakresu badania i metodologii stosowanej do analizy materiału genetycznego. Badania genetyczne mogą kosztować od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Większość badań genetycznych nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i muszą być opłacane przez pacjenta.

5/5 - (1 głos)
Comments are closed.

Zobacz także

EKG – Co to za badanie i kiedy jest wykonywane?

Elektrokardiografia (EKG) to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które rejestruje elektryc…