Medicta Zdrowie Psychologia i Psychiatria Mutyzm wybiórczy – jak pomóc dziecku w przezwyciężaniu trudności

Mutyzm wybiórczy – jak pomóc dziecku w przezwyciężaniu trudności

15 min czytania
0
7
mutyzm wybiórczy

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie, które charakteryzuje się niezdolnością do mówienia w określonych sytuacjach lub w obecności konkretnych osób. Osoby z mutyzmem wybiórczym mogą normalnie porozumiewać się w innych sytuacjach, ale w niektórych kontekstach doświadczają blokady werbalnej. Jest to często związane z lękiem społecznym i wymaga wsparcia i terapii.

Mutyzm wybiórczy – co to za zaburzenie?

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem rozwoju dziecięcego, które charakteryzuje się trudnościami w mówieniu w określonych sytuacjach lub w obecności konkretnych osób, pomimo zdolności werbalnych w innych sytuacjach. Osoby dotknięte mutyzmem wybiórczym często doświadczają lęku społecznego, który utrudnia im komunikację werbalną. Jest to stan, który wymaga diagnozy i terapii, aby wspierać rozwój umiejętności komunikacyjnych i przezwyciężanie lęku społecznego.

Mutyzm wybiórczy – jakie są jego przyczyny?

Przyczyny mutyzmu wybiórczego nie są w pełni poznane. Istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do wystąpienia tego zaburzenia. Należą do nich czynniki:

 • genetyczne,
 • biologiczne,
 • środowiskowe
 • psychologiczne

Często mutyzm wybiórczy pojawia się u dzieci o wrażliwej naturze, które mają trudności w radzeniu sobie z sytuacjami społecznymi. Dalsze badania są prowadzone w celu lepszego zrozumienia przyczyn tego zaburzenia.

Mutyzm wybiórczy i jego objawy

Mutyzm wybiórczy objawia się niezdolnością do mówienia w określonych sytuacjach lub w obecności konkretnych osób, pomimo posiadania zdolności werbalnych w innych sytuacjach. Oto kilka typowych objawów mutyzmu wybiórczego:

 • Milczenie w określonych sytuacjach: Osoby dotknięte mutyzmem wybiórczym mogą nie wydawać głosu lub nie mówić w sytuacjach społecznych, takich jak szkoła, przedszkole, spotkania towarzyskie lub publiczne wystąpienia. Jednak w innych sytuacjach mogą normalnie porozumiewać się werbalnie.
 • Lęk społeczny: Mutyzm wybiórczy często jest związany z lękiem społecznym. Osoby dotknięte tym zaburzeniem mogą odczuwać silny niepokój i strach przed mówieniem lub przed interakcjami społecznymi w określonych sytuacjach.
 • Unikanie oczu innych osób: Osoby z mutyzmem wybiórczym mogą unikać kontaktu wzrokowego z innymi ludźmi w sytuacjach, w których nie czują się komfortowo. Mogą unikać sytuacji, w których są obserwowane lub oceniane przez innych.
 • Spowolniona komunikacja niewerbalna: Często osoby z mutyzmem wybiórczym mogą polegać na komunikacji niewerbalnej, takiej jak wskazywanie, kiwanie głową czy używanie gestów, aby wyrazić swoje potrzeby lub przekazać informacje, szczególnie w sytuacjach, w których nie mówią.

Ważne jest, aby zrozumieć, że objawy mutyzmu wybiórczego mogą się różnić w zależności od osoby i sytuacji. Istotne jest również, aby uwzględnić, że mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem i wymaga profesjonalnej oceny i wsparcia ze strony specjalistów, takich jak psychologowie czy terapeuci.

Diagnostyka i leczenie mutyzmu wybiórczego

Diagnostyka i leczenie mutyzmu wybiórczego wymagają interwencji specjalistycznej. Oto ogólne informacje na ten temat:

Diagnostyka:

 • Ocena kliniczna: Diagnoza mutyzmu wybiórczego jest ustalana na podstawie oceny klinicznej, przeprowadzonej przez specjalistę, takiego jak psycholog czy psychiatra. Ważne jest zgromadzenie informacji dotyczących historii objawów, obserwacji zachowań i wywiadu z rodzicami lub opiekunami.
 • Wykluczenie innych przyczyn: Ważne jest również wykluczenie innych przyczyn braku mowy lub komunikacji, takich jak zaburzenia ze spektrum autyzmu czy problemy neurologiczne.

Leczenie:

 • Terapia behawioralna: Terapia behawioralna, tak jak terapia ekspozycji i odpowiedzi (ERP) czy terapia poznawczo-behawioralna (CBT), może być skutecznym podejściem do leczenia mutyzmu wybiórczego. Celem terapii jest stopniowe narażanie osoby na sytuacje, w których ma trudności z mówieniem, oraz nauka skutecznych strategii radzenia sobie z lękiem społecznym.
 • Terapia językowa: Terapia językowa może pomóc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i wyrażania się innych niż werbalne. Terapeuci językowi mogą wspierać osobę w nauce alternatywnych metod komunikacji, takich jak komunikacja niewerbalna czy wykorzystanie symboli lub technologii wspomagających komunikację.
 • Wsparcie psychologiczne: Osoby z mutyzmem wybiórczym często doświadczają lęku społecznego i mogą wymagać wsparcia psychologicznego. Psychoterapia indywidualna lub grupowa może pomóc w radzeniu sobie z lękiem, budowaniu pewności siebie i rozwijaniu umiejętności społecznych.
 • Wsparcie rodziny i otoczenia: Wsparcie rodziny i otoczenia jest istotne w procesie leczenia mutyzmu wybiórczego. Edukacja rodziców na temat zaburzenia, udział w terapii rodzinnej i tworzenie przyjaznego, wspierającego otoczenia mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój i postępy osoby z mutyzmem wybiórczym.

Należy pamiętać, że każdy przypadek mutyzmu wybiórczego jest unikalny, dlatego plan leczenia powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Współpraca z profesjonalistami specjalizującymi się w tym obszarze jest kluczowa dla skutecznego postępu i osiągnięcia pożądanych wyników.

Mutyzm a nieśmiałość – jak je odróżnić?

Mutyzm wybiórczy a nieśmiałość mogą być mylone ze sobą, ponieważ oba zaburzenia objawiają się unikaniem mówienia w określonych sytuacjach społecznych. Jednak nieśmiałość jest zazwyczaj stanem przemijającym i zwykle nie powoduje takiego stopnia lęku, który jest charakterystyczny dla mutyzmu wybiórczego. Osoby nieśmiałe zazwyczaj komunikują się w pewnym momencie, kiedy poczują się bardziej komfortowo, podczas gdy osoby z mutyzmem wybiórczym nadal nie będą w stanie mówić nawet po dłuższym okresie czasu lub w sytuacjach wymagających komunikacji werbalnej. Mutyzm wybiórczy wymaga zazwyczaj specjalistycznej diagnozy, aby odróżnić go od nieśmiałości i innych zaburzeń.

W jaki sposób pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym?

Oto kilka sugestii, jak można pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym:

 • Wykazuj cierpliwość i zrozumienie: Bądź wyrozumiały i nie naciskaj na dziecko, aby mówiło w sytuacjach, w których się boi. Daj mu czas na wyrażenie swoich myśli i uczuć na swój sposób.
 • Twórz bezpieczne otoczenie: Stwórz atmosferę opartą na akceptacji i zrozumieniu. Zapewnij dziecku bezpieczne miejsce, w którym może czuć się komfortowo i swobodnie.
 • Komunikacja niewerbalna: Wspieraj komunikację niewerbalną, np. poprzez gesty, wskazywanie, obrazki lub pismo. Ucz się rozumieć sygnały niewerbalne dziecka i reaguj na nie.
 • Stopniowe narażanie na trudne sytuacje: Stopniowo wprowadzaj dziecko w sytuacje, w których ma trudności z mówieniem. Zaczynaj od małych kroków i stopniowo zwiększaj wyzwania, dając dziecku czas na dostosowanie się.
 • Współpraca z terapeutą: Skonsultuj się z terapeutą specjalizującym się w zaburzeniach komunikacji, aby opracować spersonalizowany plan terapeutyczny. Terapia behawioralna, terapia poznawczo-behawioralna czy terapia ekspozycji i odpowiedzi (ERP) mogą być skutecznymi podejściami w przypadku mutyzmu wybiórczego.
 • Współpraca z nauczycielami i specjalistami: Współpracuj z nauczycielami i specjalistami szkolnymi, aby zapewnić odpowiednie wsparcie i modyfikacje w środowisku szkolnym. Daj znać szkole o specjalnych potrzebach dziecka.
 • Budowanie umiejętności społecznych: Wspieraj dziecko w rozwijaniu umiejętności społecznych poprzez różne formy terapii, takie jak terapia językowa czy terapia poznawcza. Ucz dziecko strategii radzenia sobie z lękiem społecznym i zachęcaj je do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.
 • Wsparcie emocjonalne: Udzielaj dziecku wsparcia emocjonalnego i okazuj zainteresowanie jego uczuciami. Zachęcaj je do wyrażania emocji w sposób, który jest dla niego wygodny.

Pamiętaj, że każde dziecko jest inne, dlatego ważne jest dostosowanie podejścia do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Czy mutyzm wybiórczy mija?

Mutyzm wybiórczy może mijać u niektórych dzieci, ale nie zawsze. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ przebieg mutyzmu wybiórczego jest różny dla każdej osoby. U niektórych dzieci objawy mogą zmniejszać się lub całkowicie ustępować wraz z upływem czasu i odpowiednim wsparciem terapeutycznym. U innych osób mutyzm wybiórczy może przetrwać do dorosłości. W niektórych przypadkach objawy mogą się zmieniać lub występować okresy, kiedy dziecko jest w stanie mówić, a innym razem nie.

5/5 - (1 głos)
Comments are closed.

Zobacz także

Autyzm – Zaburzenie rozwoju wpływające na zdolności społeczne i behawioralne

Autyzm to neurologiczne zaburzenie rozwoju, które wpływa na zdolności społeczne, komunikac…