Medicta Badania Pachymetria – Diagnostyka i monitorowanie chorób oczu

Pachymetria – Diagnostyka i monitorowanie chorób oczu

14 min czytania
0
3
pachymetria

Pachymetria to procedura diagnostyczna używana do pomiaru grubości rogówki, czyli przezroczystej przedniej części oka. Wykorzystuje się specjalne narzędzie, tzw. pachymetr, które bezinwazyjnie mierzy grubość rogówki. Badanie to jest przydatne w diagnostyce i monitorowaniu chorób oczu, takich jak jaskra czy obrzęk rogówki, a także w planowaniu chirurgicznych procedur refrakcyjnych, takich jak laserowa korekcja wzroku.

Pachymetria – co to za badanie?

Pachymetria to procedura diagnostyczna, która polega na pomiarze grubości rogówki – przezroczystej przedniej części oka. Jest to istotne badanie wykonywane w dziedzinie okulistyki, które dostarcza informacji na temat grubości rogówki, co ma znaczenie diagnostyczne w wielu schorzeniach oczu. Podczas pachymetrii używa się specjalnego urządzenia nazywanego pachymetrem. Istnieją dwa główne rodzaje pachymetrów:

 • Pachymetria ultradźwiękowa, pachymetr wysyła fale ultradźwiękowe do rogówki, a następnie odbiera odbicie fal. Na podstawie czasu, który jest potrzebny na przejście fali przez rogówkę i powrót, pachymetr oblicza jej grubość.
 • Pachymetria optyczna wykorzystuje światło do pomiaru grubości rogówki. Przy użyciu specjalnego narzędzia optycznego, np. mikroskopu, laseru lub spektrofotometru, badacz odczytuje odchylenia światła po przechodzeniu przez rogówkę, co pozwala na określenie jej grubości.

Pachymetria jest bezpiecznym, nieinwazyjnym i stosunkowo szybkim badaniem, które dostarcza istotnych informacji o stanie rogówki. Wykonanie pachymetrii powinno być zlecone przez lekarza specjalistę i przeprowadzone przez wyszkolony personel medyczny w celu uzyskania dokładnych wyników i interpretacji.

Jak wygląda badanie pachymetrii?

Badanie pachymetrii jest stosunkowo proste i nieinwazyjne. Oto ogólny opis przebiegu badania pachymetrii:

 • Pacjent jest zazwyczaj umieszczany w pozycji siedzącej lub leżącej, a głowa jest stabilizowana.
 • Przed rozpoczęciem badania, oko jest zazwyczaj znieczulane kroplami lub żelami, aby zapewnić komfort pacjentowi.
 • W przypadku pachymetrii ultradźwiękowej, lekarz lub technik medyczny przykłada do rogówki specjalny czujnik lub sondę, która wysyła fale ultradźwiękowe i odbiera odbicie. W trakcie badania pacjent może odczuwać lekkie mruganie światła lub delikatne dotknięcie na powierzchni oka.
 • Jeśli używana jest pachymetria optyczna, urządzenie optyczne (np. mikroskop, laser lub spektrofotometr) jest skierowane na rogówkę. Światło jest kierowane w stronę oka, a urządzenie odczytuje odchylenia światła po przejściu przez rogówkę.
 • Podczas badania pachymetrii, pacjent zazwyczaj skupia wzrok na punkcie fiksacji, aby utrzymać stabilność oka i uzyskać dokładne wyniki.
 • Procedura jest powtarzana dla obu oczu, a wyniki grubości rogówki są rejestrowane.

Całe badanie pachymetrii zwykle trwa tylko kilka minut. Po zakończeniu badania, lekarz analizuje otrzymane wyniki i może je zinterpretować w kontekście danego stanu zdrowia oka.

Wskazania do wykonania pachymetrii

Wskazania do wykonania badania pachymetrii obejmują:

 • Diagnoza i monitorowanie jaskry: Pachymetria jest ważna w diagnostyce i monitorowaniu jaskry – choroby oczu, która powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego i pogorszenie pola widzenia. Grubość rogówki może wpływać na wyniki pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego, który jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju jaskry. Pachymetria może pomóc lekarzowi w dokładniejszej ocenie ryzyka i monitorowaniu postępu choroby.
 • Planowanie procedur chirurgicznych: Przed niektórymi procedurami chirurgicznymi oczu, takimi jak wszczepianie soczewek wewnątrzgałkowych, laserowa korekcja wzroku (LASIK) lub keratoplastyka, pachymetria jest niezbędna. Pomiar grubości rogówki pozwala na precyzyjne zaplanowanie procedury i ustalenie odpowiednich parametrów, aby osiągnąć optymalne rezultaty.
 • Diagnoza obrzęku rogówki: Pachymetria może być stosowana do oceny grubości rogówki w przypadku podejrzenia obrzęku rogówki. Obrzęk może wystąpić na skutek różnych czynników, takich jak infekcje, urazy, choroby zapalne lub reakcje alergiczne. Pomiar grubości rogówki pomaga lekarzowi w ocenie stopnia obrzęku i w planowaniu odpowiedniego leczenia.
 • Ocena stanu rogówki w innych chorobach oczu: Pachymetria może być również wykorzystana w celu oceny stanu rogówki w innych schorzeniach oczu, takich jak rogówka stożkowata, zwyrodnienie siatkówki czy zespół suchego oka. Pomiar grubości rogówki może dostarczyć informacji na temat charakterystyki choroby i pomóc w monitorowaniu postępu leczenia.

Jak przygotować się do pachymetrii?

Przygotowanie do badania pachymetrii zwykle jest minimalne. Oto kilka ogólnych wskazówek dotyczących przygotowania się do pachymetrii:

 • Skonsultuj się z lekarzem: Jeśli masz zaplanowaną pachymetrię, skonsultuj się wcześniej z lekarzem okulistą. Poinformuj go o swoim stanie zdrowia, aktualnych lekach, alergiach lub jakichkolwiek innych czynnikach, które mogą mieć wpływ na badanie.
 • Usuń soczewki kontaktowe: Jeśli nosisz soczewki kontaktowe, zazwyczaj będziesz musiał je zdjąć przed badaniem pachymetrii. Soczewki mogą wpływać na wyniki pomiaru grubości rogówki. Upewnij się, że masz ze sobą pojemnik na soczewki i środek do ich przechowywania.
 • Unikaj makijażu oczu: W dniu badania pachymetrii zaleca się unikanie stosowania makijażu oczu, takiego jak tusz do rzęs, eyeliner czy cienie. Makijaż może zakłócić dokładność pomiaru lub utrudnić aplikację żelu lub kropli znieczulających przed badaniem.
 • Przygotuj historię medyczną: Przed badaniem warto przygotować informacje dotyczące historii medycznej oczu, takie jak wcześniejsze schorzenia, operacje oczne, alergie lub inne istotne informacje, które mogą mieć znaczenie dla badania.
 • Przygotuj się na znieczulenie: Przed badaniem pachymetrii lekarz może zastosować krople lub żele znieczulające w celu złagodzenia ewentualnego dyskomfortu. Bądź przygotowany na to, że będziesz musiał zastosować krople do oczu lub żel przed badaniem.
 • Zorganizuj transport: Jeśli do badania pachymetrii zostaniesz poddana/poddany znieczuleniu, np. kroplom lub żelom, może być konieczne odczekanie pewnego czasu przed ponownym prowadzeniem pojazdu. Zadbaj o transport, aby mieć pewność, że będziesz w bezpiecznym stanie po zakończeniu badania.

Ważne jest, aby przed badaniem pachymetrii skonsultować się z lekarzem lub personelem medycznym, którzy będą przeprowadzać procedurę. Oni najlepiej doradzą Ci, jak się przygotować, biorąc pod uwagę Twoją indywidualną sytuację.

Pachymetria i jej normy

Pachymetria jest badaniem, które mierzy grubość rogówki – przezroczystej przedniej części oka. Normy grubości rogówki mogą nieco się różnić w zależności od użytej technologii pomiarowej oraz populacji pacjentów. Oto ogólne informacje dotyczące norm pachymetrii:

 • Pachymetria ultradźwiękowa: W przypadku pachymetrii ultradźwiękowej, typowe wartości grubości rogówki mieszczą się zwykle w zakresie od 500 do 600 mikrometrów (µm). Istnieją jednak pewne różnice w normach między różnymi grupami wiekowymi i populacjami. Na przykład, u dzieci wartości mogą być nieco mniejsze, podczas gdy u osób starszych mogą być nieco większe.
 • Pachymetria optyczna: W przypadku pachymetrii optycznej, normy grubości rogówki mogą różnić się w zależności od użytego urządzenia i technologii pomiarowej. Przykładowo, wartości grubości rogówki mogą mieścić się w zakresie od 520 do 550 µm.

Warto pamiętać, że to są tylko ogólne przykłady, a wartości normatywne mogą się różnić w zależności od konkretnych warunków i metodologii użytej w danym badaniu. Ponadto, istnieją sytuacje, w których grubość rogówki może być poza normami, co może wynikać z różnych czynników, takich jak patologie rogówki, wady wzroku, choroby oczu czy zabiegi chirurgiczne.

W przypadku interpretacji wyników pachymetrii i oceny, czy grubość rogówki mieści się w normach, istotne jest skonsultowanie się z lekarzem okulistą lub wyszkolonym personelem medycznym. Oni mają wiedzę i doświadczenie, aby ocenić wyniki badania w kontekście indywidualnej sytuacji pacjenta i zidentyfikować wszelkie odstępstwa od normy, które mogą mieć znaczenie diagnostyczne czy kliniczne.

5/5 - (1 głos)
Comments are closed.

Zobacz także

EKG – Co to za badanie i kiedy jest wykonywane?

Elektrokardiografia (EKG) to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które rejestruje elektryc…