Medicta Leki Augmentin – zastosowanie, dawkowanie i przeciwwskazania

Augmentin – zastosowanie, dawkowanie i przeciwwskazania

10 min czytania
1
17
augumentin

Augmentin to antybiotyk z grupy penicylin, który zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy. Lek jest stosowany w leczeniu różnych infekcji bakteryjnych, takich jak zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie zatok, infekcje dróg moczowych oraz zakażenia skóry i tkanek miękkich. Augmentin działa poprzez niszczenie ściany komórkowej bakterii, co prowadzi do ich śmierci.

Augumentin i jego właściwości

Augmentin to antybiotyk złożony z dwóch składników: amoksycyliny i kwasu klawulanowego. Amoksycylina jest penicyliną o szerokim spektrum działania, która zabija bakterie poprzez niszczenie ich ściany komórkowej. Kwas klawulanowy jest substancją hamującą enzymy beta-laktamazy wytwarzane przez niektóre bakterie, co zwiększa skuteczność amoksycyliny. Augmentin jest skuteczny w leczeniu różnych infekcji bakteryjnych, a nie wirusowych.

Augumentin – kiedy i jak go stosować?

Augmentin należy podawać tylko w przypadku infekcji bakteryjnych. Lek może być stosowany w leczeniu różnych infekcji, takich jak:

 • zapalenie oskrzeli,
 • zapalenie płuc,
 • zapalenie zatok,
 • infekcje dróg moczowych
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • odmiedniczkowego zapalenie nerek
 • poszpitalnego zapalenie płuc
 • ostrego zapalenia ucha środkowego
 • ropnia okołozębowego
 • zakażenie kości i stawów

Augmentin jest dostępny w różnych formach, takich jak tabletki, syrop i zastrzyki. Należy stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza lub z instrukcją na ulotce, a także przestrzegać zalecanej dawki oraz czasu trwania leczenia. Należy pamiętać, że Augmentin nie jest skuteczny w leczeniu infekcji wirusowych, takich jak przeziębienie czy grypa, dlatego nie należy go stosować w przypadku takich chorób.

Augumentin – przeciwwskazania do stosowania

Augmentin to lek przeciwbakteryjny, który zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy. Nie należy go stosować w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którąkolwiek z tych substancji lub na jakąkolwiek penicylinę. Ponadto, Augmentin może być niewłaściwy dla osób z niektórymi schorzeniami, takimi jak:

 • Choroby wątroby – pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby mogą wymagać zmniejszenia dawki lub zupełnego uniknięcia stosowania Augmentinu.
 • Choroby nerek – pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek mogą wymagać zmniejszenia dawki lub zupełnego uniknięcia stosowania Augmentinu.
 • Mononukleoza zakaźna – u pacjentów z mononukleozą zakaźną może wystąpić osutka skórna.
 • Celiakia – Augmentin zawiera laktozę, dlatego pacjenci z nietolerancją laktozy lub celiakią powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Przed zastosowaniem Augmentinu należy skonsultować się z lekarzem, który dokona oceny stanu zdrowia pacjenta i podejmie decyzję o stosowaniu leku.

Augumentin – możliwe skutki uboczne

Augmentin, podobnie jak każdy inny lek, może powodować pewne skutki uboczne. Nie wszyscy pacjenci doświadczają skutków ubocznych, a ich wystąpienie zależy od indywidualnej reakcji organizmu na lek. Niektóre z najczęstszych skutków ubocznych Augmentinu obejmują:

 • Biegunka
 • Nudności i wymioty
 • Ból brzucha
 • Wysypka skórna
 • Świąd skóry
 • Zwiększone ryzyko zakażenia grzybicznego
 • Ból głowy
 • Bezsenność
 • Zmiany w wynikach badań laboratoryjnych, takie jak zmniejszenie liczby białych krwinek lub zmiany w poziomie enzymów wątrobowych.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów po rozpoczęciu stosowania Augmentinu, należy skonsultować się z lekarzem. Może to być sygnał, że dawka leku powinna zostać inaczej dostosowana lub że należy przerwać stosowanie Augmentinu i podjąć inne środki terapeutyczne.

Augumentin a inne leki i ciąża

Przed rozpoczęciem stosowania Augmentinu, należy poinformować lekarza o wszystkich innych lekach, jakie pacjent przyjmuje, w tym o lekach na receptę, lekach bez recepty, suplementach diety i ziołach. Niektóre leki mogą oddziaływać z Augmentinem i zmniejszać jego skuteczność lub zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży, powinna powiadomić lekarza przed rozpoczęciem stosowania Augmentinu. Augmentin należy do kategorii leków dla kobiet w ciąży klasy B, co oznacza, że przeprowadzone badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwych działań na płód, ale nie ma wystarczających badań dotyczących jego bezpieczeństwa u kobiet w ciąży. Z tego powodu, stosowanie Augmentinu w ciąży powinno być rozważone tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Augmentin – właściwe dawkowanie i środki ostrożności

Dawkowanie Augmentinu zależy od wieku, masy ciała i stanu zdrowia pacjenta oraz od rodzaju infekcji, którą leczy. W każdym przypadku dawkowanie powinno być ustalone przez lekarza i pacjent powinien stosować się do zaleceń dotyczących dawek i czasu trwania leczenia.

Standardowe dawkowanie dla dorosłych i dzieci powyżej 40 kg wynosi 875 mg amoksycyliny z 125 mg kwasu klawulanowego co 12 godzin lub 500 mg amoksycyliny z 125 mg kwasu klawulanowego co 8 godzin. Dla dzieci poniżej 40 kg dawkowanie jest obliczane na podstawie masy ciała. Ważne jest, aby pacjent kontynuował przyjmowanie Augmentinu przez cały okres zalecony przez lekarza, nawet jeśli jego objawy zniknęły lub uległy poprawie. Przerwanie leczenia przedwcześnie może spowodować nawrót infekcji lub powodować rozwój oporności bakterii na lek.

Przed rozpoczęciem stosowania Augmentinu należy poinformować lekarza o wszelkich schorzeniach, jakie pacjent ma lub miał w przeszłości, zwłaszcza o chorobach wątroby, nerek i żółtaczce, a także o alergiach na leki, suplementy diety lub żywność. Podczas stosowania Augmentinu pacjent może doświadczać biegunki, która może być objawem nadkażenia Clostridium difficile. W przypadku wystąpienia biegunki, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, który zaleci odpowiednie postępowanie.

5/5 - (1 głos)
Comments are closed.

Zobacz także

Octanisept – skuteczna dezynfekcja skóry i ran

Octanisept to dezynfekcyjny preparat zawierający octenidynę, skutecznie zwalczający bakter…