Medicta Badania EKG – Co to za badanie i kiedy jest wykonywane?

EKG – Co to za badanie i kiedy jest wykonywane?

11 min czytania
0
1
EKG

Elektrokardiografia (EKG) to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które rejestruje elektryczną aktywność serca. Poprzez umieszczenie elektrod na skórze pacjenta, EKG dostarcza informacji o rytmie serca, przewodnictwie impulsów elektrycznych oraz potencjalnych zaburzeniach w funkcjonowaniu serca.

Elektrokardiografia (EKG) – co to za badanie?

Elektrokardiografia (EKG) to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które polega na rejestracji elektrycznej aktywności serca. Podczas EKG elektrody są umieszczane na skórze pacjenta, a następnie rejestrują impulsy elektryczne generowane przez serce. Badanie to dostarcza informacji o rytmie serca, przewodnictwie impulsów oraz potencjalnych zaburzeniach w funkcjonowaniu serca. Jest powszechnie wykorzystywane w diagnostyce kardiologicznej i może pomóc w identyfikacji różnych schorzeń sercowych.

Jak wygląda badanie?

Podczas badania elektrokardiografii (EKG), pacjent zwykle leży na łóżku lub fotelu, a elektrody są umieszczane na różnych miejscach na skórze. Standardowo, stosuje się 12 elektrod, które są umieszczone na kończynach (ramionach i nogach) oraz na okolicach klatki piersiowej. Elektrody są przytwierdzane za pomocą przyssawek lub kleju.

Podczas rejestracji, elektrody odczytują elektryczną aktywność serca i przekazują sygnały do aparatu EKG. W trakcie badania pacjent powinien być spokojny i unikać ruchów, aby zapewnić dokładność pomiarów.

Rejestracja trwa zwykle kilka minut, podczas których zapisywane są impulsy elektryczne serca w postaci krzywek na wydruku lub w formie cyfrowej. Ten zapis nazywany jest elektrokardiogramem i może być analizowany przez lekarza w celu oceny rytmu serca, przewodnictwa impulsów oraz wykrywania ewentualnych zaburzeń.

Badanie EKG jest bezbolesne i nieinwazyjne, co oznacza, że nie wymaga wkłucia ani innych inwazyjnych procedur. Po zakończeniu badania, elektrody są usuwane z ciała pacjenta.

Wskazania do wykonania EKG

Wskazania do wykonania elektrokardiografii (EKG) mogą obejmować:

 • Ocena rytmu serca: EKG jest rutynowo wykonywane w celu oceny regularności i rytmu akcji serca. Pomaga w identyfikacji arytmii, takich jak migotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy, zatkanie przedsionkowo-komorowe itp.
 • Diagnostyka chorób serca: EKG może dostarczyć informacji o strukturze serca oraz wykryć zmiany w przewodnictwie impulsów elektrycznych. Jest wykorzystywane w diagnostyce chorób wieńcowych, takich jak zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie serca, a także w diagnostyce wrodzonych wad serca, kardiomiopatii, zapalenia mięśnia sercowego i innych chorób serca.
 • Monitorowanie efektów leczenia: EKG może być wykonywane w celu monitorowania skuteczności leczenia arytmii serca, takiego jak stosowanie leków przeciwarytmicznych lub zabiegi elektroterapeutyczne, jak kardiowersja lub ablacja.
 • Badanie profilaktyczne: EKG może być stosowane jako badanie przesiewowe w celu wczesnego wykrywania potencjalnych problemów sercowych u osób z czynnikami ryzyka, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, otyłość, palenie tytoniu, rodzinna historia chorób serca itp.
 • Ocena stanu zdrowia ogólnego: EKG może być wykonywane jako część rutynowych badań w celu oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta, zwłaszcza u osób starszych, które mogą być bardziej podatne na choroby serca.

Warto pamiętać, że konieczność wykonania EKG i jego interpretacja powinny być ustalone przez lekarza na podstawie indywidualnej oceny pacjenta, jego objawów, historii medycznej i innych czynników klinicznych.

Jak przygotować się do EKG?

Przygotowanie do badania elektrokardiografii (EKG) jest zwykle proste i nie wymaga specjalnych działań. Oto kilka wskazówek dotyczących przygotowania się do EKG:

 • Informuj lekarza o swoich lekach: Przed badaniem poinformuj lekarza lub technika medycznego o wszystkich aktualnie przyjmowanych lekach, zarówno na receptę, jak i bez recepty. Niektóre leki mogą wpływać na wyniki EKG, dlatego ważne jest, aby lekarz był świadomy ich obecności.
 • Odpowiednia odzież: Wybierz luźne ubrania, które łatwo można zdjąć lub podwinąć, aby odsłonić obszary, na których zostaną umieszczone elektrody. Unikaj ubrań z metalowymi elementami, takimi jak suwaki czy guziki, które mogą zakłócać sygnał elektryczny.
 • Czysta skóra: Przed badaniem upewnij się, że skóra na klatce piersiowej, ramionach i nogach jest czysta i sucha. Odstaw na czas badania wszelkie kremy, oliwki lub balsamy, które mogą utrudnić przyleganie elektrod.
 • Usuń metalowe przedmioty: Przed rozpoczęciem badania usuń wszelkie metalowe przedmioty z ciała, takie jak biżuteria, zegarki czy pierścienie. Metalowe przedmioty mogą zakłócać sygnał elektryczny i wpływać na jakość zapisu EKG.
 • Zrelaksuj się: Przed rozpoczęciem badania spróbuj się uspokoić i zrelaksować. Unikaj intensywnego wysiłku fizycznego, palenia tytoniu czy spożywania kofeiny bezpośrednio przed EKG, ponieważ mogą one wpływać na aktywność serca.

Ważne jest również, aby przed wykonaniem EKG skonsultować się z lekarzem lub personelem medycznym, którzy mogą udzielić specyficznych instrukcji dotyczących przygotowania do badania, uwzględniając indywidualne potrzeby pacjenta i ewentualne istniejące schorzenia.

EKG – jak interpretować wyniki?

Interpretacja wyników elektrokardiografii (EKG) jest zadaniem dla lekarza lub specjalisty kardiologa. Oto kilka kluczowych aspektów, które są brane pod uwagę podczas analizy wyników EKG:

 • Rytm serca: Lekarz ocenia regularność rytmu serca, czy występują jakiekolwiek nieregularności w interwałach między kolejnymi uderzeniami serca.
 • Częstość rytmu serca: Mierzy się liczbę uderzeń serca na minutę (tętno) na podstawie odstępów pomiędzy zespołami QRS. Normalna częstość rytmu serca u dorosłych wynosi zwykle 60-100 uderzeń na minutę.
 • Przewodnictwo impulsów: Analizuje się sekwencję i czas przewodzenia impulsów elektrycznych przez różne części serca, takie jak przedsionki i komory. Wykrycie nieprawidłowości w przewodnictwie może wskazywać na obecność bloków przedsionkowo-komorowych lub innych zaburzeń przewodzenia.
 • Zmiany w odcinku ST: Odcinek ST na EKG informuje o ewentualnych zmianach niedokrwienia mięśnia sercowego. Podwyższenie lub obniżenie odcinka ST może wskazywać na zawał mięśnia sercowego lub niedokrwienie serca.
 • Obecność załamka Q: Obecność załamka Q o znacznej głębokości może sugerować przeszłe lub obecne uszkodzenie mięśnia sercowego.
 • Załamki T: Analizuje się kształt, amplitudę i symetrię załamków T. Abnormalności w załamkach T mogą wskazywać na różne zaburzenia elektrolitowe, niedokrwienie serca, zapalenie mięśnia sercowego lub inne problemy.
 • Inne cechy: Lekarz analizuje również inne parametry EKG, takie jak kompleks QRS, odstępy PR, osi elektrycznej serca i inne, aby ocenić ewentualne odchylenia od normy.

Ważne jest, aby podkreślić, że interpretacja wyników EKG wymaga wiedzy i doświadczenia lekarza. Wyniki powinny być oceniane w kontekście historii medycznej pacjenta, jego objawów, innych wyników badań i klinicznego stanu pacjenta.

 

5/5 - (1 głos)
Comments are closed.

Zobacz także

Jak prawidłowo interpretować wyniki biochemii krwi?

Biochemia krwi to dziedzina medycyny laboratoryjnej, która analizuje różne składniki chemi…