Medicta Zdrowie Psychologia i Psychiatria Autyzm – Zaburzenie rozwoju wpływające na zdolności społeczne i behawioralne

Autyzm – Zaburzenie rozwoju wpływające na zdolności społeczne i behawioralne

26 min czytania
0
6
autyzm

Autyzm to neurologiczne zaburzenie rozwoju, które wpływa na zdolności społeczne, komunikacyjne i behawioralne. Osoby z autyzmem często mają trudności z nawiązywaniem kontaktów społecznych, wykazują ograniczone zainteresowania i powtarzalne wzorce zachowań. Wczesna diagnoza i odpowiednie wsparcie są kluczowe dla lepszego funkcjonowania i jakości życia osób z autyzmem.

Autyzm – co to za choroba i na czym ona polega?

Autyzm, znany także jako spektrum autyzmu, to neurologiczne zaburzenie rozwoju o różnym stopniu nasilenia. Polega ono na trudnościach w komunikacji społecznej, nawigowaniu interakcjami społecznymi, a także na występowaniu stałych powtarzalnych wzorców zachowań i bardzo ograniczonych zainteresowań. Osoby z autyzmem mogą mieć różne poziomy funkcjonowania i doświadczać wyzwań związanych z adaptacją do zmian, przetwarzaniem bodźców sensorycznych i elastycznym myśleniem. Wczesna diagnoza i odpowiednie interwencje terapeutyczne mogą pomóc osobom z autyzmem w osiągnięciu pełniejszego potencjału i poprawie jakości życia.

Autyzm i jego rodzaje

Autyzm to spektrum zaburzeń, co oznacza, że występuje wiele różnych form autyzmu, które różnią się nasileniem objawów i funkcjonowaniem. Oto kilka głównych rodzajów autyzmu:

 • Zespół Aspergera: Jest to jedna z form autyzmu o relatywnie łagodniejszych objawach. Osoby z zespołem Aspergera mogą mieć trudności w zakresie interakcji społecznych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz często wykazują powtarzalne zachowania i ograniczone zainteresowania. Jednak zwykle zachowują normalne lub wysokie umiejętności poznawcze i językowe.
 • Autyzm dziecięcy: To najbardziej rozpoznawalna forma autyzmu, czasami określana jako klasyczny autyzm. Osoby z autyzmem dziecięcym mają zazwyczaj trudności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, społecznych interakcji, a także wykazują powtarzalne zachowania, stereotypie i ograniczone zainteresowania.
 • Zaburzenia dezintegracyjne dzieciństwa: Jest to rzadka forma autyzmu, w której dzieci rozwijają się początkowo w sposób typowy, ale później (zwykle między 2. a 4. rokiem życia) występuje regresja umiejętności i pojawiają się objawy autystyczne.
 • Zaburzenia rozwoju języka z autyzmem: Jest to forma autyzmu, w której głównym objawem jest znaczne opóźnienie lub zaburzenia w rozwoju mowy i języka, przy jednoczesnym występowaniu innych cech autystycznych.

Warto podkreślić, że to tylko niektóre z głównych rodzajów autyzmu. Autyzm jest spektrum, co oznacza, że objawy mogą się różnić w zależności od osoby. Niektóre osoby z autyzmem mogą wykazywać mieszankę objawów różnych rodzajów autyzmu lub mieć unikalne kombinacje objawów. W przypadku diagnozy i zrozumienia konkretnego rodzaju autyzmu u danej osoby, istotne jest skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą ds. autyzmu, którzy mogą przeprowadzić szczegółową ocenę i diagnozę na podstawie obserwacji i informacji.

Jakie są przyczyny autyzmu?

Niestety, przyczyny autyzmu nie są w pełni znane, ale wiadomo, że jest to wynik złożonej kombinacji czynników genetycznych, środowiskowych i rozwojowych. Oto niektóre z czynników, które są związane z ryzykiem wystąpienia autyzmu:

 • Czynniki genetyczne – badania wskazują na silny wpływ genów na rozwój autyzmu. Istnieje wiele różnych genów, które mogą być zaangażowane, a różne mutacje genetyczne mogą przyczyniać się do wystąpienia autyzmu.
 • Czynniki środowiskowe – niektóre czynniki środowiskowe mogą mieć wpływ na ryzyko wystąpienia autyzmu. Na przykład, narażenie matki na substancje toksyczne w trakcie ciąży, jak alkohol, tytoń lub niektóre leki, może zwiększać ryzyko wystąpienia autyzmu u dziecka.
 • Czynniki rozwojowe – niektóre nieprawidłowości w rozwoju mózgu mogą przyczynić się do autyzmu. Zaburzenia wczesnego rozwoju mózgu, takie jak nieprawidłowości w tworzeniu i łączeniu synaps, mogą wpływać na funkcjonowanie neuronalne i przyczyniać się do objawów autystycznych.

Warto zaznaczyć, że autyzm jest wynikiem skomplikowanych interakcji między tymi czynnikami, a konkretna kombinacja przyczyn może się różnić dla każdej osoby z autyzmem. Badania nad przyczynami autyzmu są nadal prowadzone w celu lepszego zrozumienia tej zagadki.

Autyzm i jego pierwsze objawy

Pierwsze objawy autyzmu mogą się różnić w zależności od dziecka, ale w większości przypadków objawy te pojawiają się przed 3. rokiem życia. Wczesne rozpoznanie i interwencja są kluczowe dla poprawy długoterminowych wyników u dzieci z autyzmem. Oto niektóre z pierwszych objawów autyzmu:

 • Brak kontaktu wzrokowego: Dziecko może unikać kontaktu wzrokowego, nie reagować na uśmiech lub nie zwracać uwagi na ludzi w jego otoczeniu.
 • Brak interakcji społecznych: Dziecko może nie mieć chęci do nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi, nie pokazywać swoich emocji, nie odpowiadać na próby interakcji ze strony innych.
 • Ograniczone zainteresowania i powtarzalne zachowania: Dziecko może wykazywać intensywne zainteresowanie konkretnymi przedmiotami, a także wykazywać powtarzalne zachowania, takie jak kołysanie się lub machanie rękoma.
 • Trudności w komunikacji: Dziecko może mieć trudności w nauce mowy lub w wyrażaniu swoich myśli. Może mówić z opóźnieniem lub używać nietypowych wzorców językowych.
 • Nadwrażliwość na bodźce sensoryczne: Dziecko może reagować na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, światło lub dotyk, w sposób nietypowy, np. unikać dotyku, płakać lub nadmiernie reagować na pewne dźwięki lub zapachy.

Jeśli zauważysz u swojego dziecka którekolwiek z tych objawów, warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą ds. autyzmu w celu wczesnego rozpoznania i leczenia.

Diagnostyka i leczenie autyzmu

Diagnostyka autyzmu jest złożonym procesem, który obejmuje ocenę różnych obszarów rozwoju i zachowania dziecka. Główne kroki w diagnostyce autyzmu obejmują:

 • Obserwacja i ocena: Specjaliści, tak jak psychologowie, neurolodzy lub specjaliści ds. autyzmu, przeprowadzają ocenę zachowania, komunikacji, społeczności i innych obszarów rozwoju dziecka. Mogą również wykorzystywać standardowe narzędzia diagnostyczne, takie jak ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) lub ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised).
 • Wywiad rodzicielski: Specjaliści przeprowadzają wywiad z rodzicami lub opiekunami, aby uzyskać informacje na temat zachowania i rozwoju dziecka, a także obserwacji z codziennego życia.
 • Ocena rozwoju: Badania mogą obejmować ocenę mowy i języka, umiejętności społecznych, umiejętności motorycznych i innych obszarów rozwojowych.
 • Współpraca z zespołem: Diagnoza autyzmu często wymaga współpracy różnych specjalistów, takich jak psychologowie, psychiatrzy, logopedzi i terapeuci zajęciowi.

Jeśli zostanie postawiona diagnoza autyzmu, istnieje wiele metod leczenia i interwencji, które mogą pomóc osobie z autyzmem w rozwijaniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych i adaptacyjnych. Niektóre z najczęściej stosowanych form leczenia to:

 • Terapia behawioralna: Takie terapie, jak ABA (Applied Behavior Analysis), pomagają w nauce nowych umiejętności i eliminowaniu problematycznego zachowania poprzez stosowanie technik nagradzania i wzmacniania pożądanych zachowań.
 • Terapia komunikacyjna: Logopedzi mogą pracować z dziećmi z autyzmem nad rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych, takich jak mowa werbalna, język migowy lub komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC).
 • Terapia zajęciowa: Terapeuci zajęciowi pomagają dziecku rozwijać umiejętności motoryczne, społeczne i codzienne, takie jak samodzielność w samoobsłudze i umiejętności życiowe.
 • Edukacja specjalna: Dzieci z autyzmem mogą korzystać z edukacji specjalnej, w której program nauczania i środki dydaktyczne są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Leczenie autyzmu jest zindywidualizowane i oparte na konkretnych potrzebach i umiejętnościach osoby z autyzmem. Wczesna interwencja i wsparcie są kluczowe dla maksymalizacji postępów rozwojowych.

Czy dzieci z autyzmem wymagają specjalnego kształcenia?

Dzieci z autyzmem często wymagają indywidualnego podejścia do kształcenia, które uwzględnia ich specjalne potrzeby i umożliwia maksymalny rozwój. Chociaż nie wszystkie dzieci z autyzmem wymagają specjalnego kształcenia, wiele z nich może skorzystać z dostosowanych programów edukacyjnych i dodatkowego wsparcia.

Specjalne kształcenie dla dzieci z autyzmem ma na celu stworzenie środowiska, które sprzyja rozwojowi ich umiejętności społecznych, komunikacyjnych, poznawczych i emocjonalnych. Odpowiednio dostosowane programy kształcenia mogą uwzględniać różne metody i strategie, takie jak:

 • Indywidualne plany nauczania: Tworzenie spersonalizowanych planów nauczania, które uwzględniają specyficzne cele i potrzeby każdego dziecka z autyzmem.
 • Terapia behawioralna: Wykorzystywanie metod terapii behawioralnej, takich jak terapia behawioralna oparta na analizie stosunków (ABA) czy terapia pozytywnych zachowań, w celu rozwijania umiejętności społecznych, komunikacyjnych i funkcjonowania w codziennym życiu.
 • Komunikacja wspomagana i alternatywna: Wykorzystywanie metod i narzędzi wspomagających komunikację, takich jak tablice obrazkowe, komunikatory lub urządzenia elektroniczne, które pomagają dziecku z autyzmem w ekspresji i rozumieniu języka.
 • Umiejętności społeczne: Nauka umiejętności społecznych, takich jak rozpoznawanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych, budowanie relacji, współpraca z innymi i radzenie sobie w społecznych sytuacjach.
 • Utrzymywanie struktury i rutyn: Zapewnienie struktury i przewidywalności w codziennym życiu, co może pomóc dzieciom z autyzmem w adaptacji i lepszym funkcjonowaniu.

Specjalne kształcenie dla dzieci z autyzmem może być dostępne w ramach szkół i placówek edukacyjnych, które oferują wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnościami. Ważne jest, aby rodzice, nauczyciele i specjaliści ds. autyzmu współpracowali ze sobą, aby zapewnić optymalne wsparcie i dostosować programy edukacyjne do indywidualnych potrzeb każdego dziecka z autyzmem.

Autyzm w rodzinie – jak nawiązać kontakt?

Nawiązywanie kontaktu z osobą z autyzmem w rodzinie może wymagać pewnych dostosowań i podejść. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w budowaniu lepszego kontaktu:

 • Akceptacja i zrozumienie: Ważne jest, aby akceptować osobę z autyzmem taką, jaka jest, i rozumieć, że jej zachowanie i komunikacja mogą być inaczej interpretowane. Zrozumienie, że autyzm wpływa na sposób, w jaki osoba odbiera i reaguje na świat, może pomóc w budowaniu więzi.
 • Komunikacja wizualna: Osoby z autyzmem często korzystają z komunikacji wizualnej. Można używać prostych obrazków, grafik, plansz czy kalendarzy, które pomagają w przekazywaniu informacji i zrozumieniu rutyn, planów czy oczekiwań.
 • Utrzymywanie spokojnego i strukturalnego środowiska: Unikanie nadmiernych bodźców, utrzymanie spokojnego otoczenia oraz stosowanie jasnych i konkretnych wskazówek pomagają osobom z autyzmem poczuć się bezpiecznie i lepiej skoncentrować.
 • Szukanie wspólnych zainteresowań: Spróbuj odkryć obszary, w których osoba z autyzmem wykazuje szczególne zainteresowanie lub umiejętności. Może to być muzyka, sztuka, gry komputerowe czy inne aktywności. Wspólne uczestnictwo w tych zajęciach może sprzyjać budowaniu więzi i nawiązywaniu kontaktu.
 • Uwaga na sensorykę: Osoby z autyzmem mogą reagować wrażliwie na bodźce sensoryczne. Ważne jest zrozumienie i respektowanie ich potrzeb w zakresie dźwięków, świateł, dotyku itp. Upewnij się, że środowisko jest dla nich komfortowe.
 • Cierpliwość i wyrozumiałość: Budowanie kontaktu może wymagać czasu i cierpliwości. Ważne jest by być wyrozumiałym i elastycznym w oczekiwaniach oraz dawać osobie z autyzmem czas na przystosowanie się i odpowiedź.

Pamiętaj, że każda osoba z autyzmem jest inna, więc istotne jest poznanie jej indywidualnych potrzeb, preferencji i stylu komunikacji. Praca nad budowaniem kontaktu wymaga empatii, zrozumienia i pozytywnego podejścia.

Autyzm w wieku dorosłym – czy jest możliwy?

Tak, diagnoza autyzmu u osób dorosłych jest możliwa, nawet jeśli objawy nie zostały zidentyfikowane we wczesnym dzieciństwie. Wiele osób z autyzmem, zwłaszcza o lżejszym nasileniu objawów, może nie otrzymać diagnozy do momentu dorosłości. Istnieje kilka powodów, dla których diagnoza autyzmu może być opóźniona u osób dorosłych:

 • Brak wiedzy i świadomości: W przeszłości autyzm był mniej rozpoznawalny, a wiedza na jego temat była ograniczona. To doprowadziło do niedostatecznej identyfikacji i diagnozy u wielu osób.
 • Maskowanie objawów: Niektóre osoby z autyzmem rozwijają strategie maskowania swoich objawów, aby pasować do norm społecznych. Mogą nauczyć się naśladować społeczne zachowania i ukrywać swoje trudności, co utrudnia rozpoznanie.
 • Inne diagnozy lub zaburzenia towarzyszące: Czasami osoby z autyzmem mogą otrzymać diagnozę innych zaburzeń psychicznych lub rozwojowych, które maskują autyzm. Dopiero później, gdy objawy autystyczne są bardziej widoczne lub inne zaburzenia zostają wykluczone, podejmuje się diagnozę autyzmu.

Diagnoza autyzmu u dorosłych zwykle obejmuje szczegółowy wywiad, obserwacje zachowania, ewentualne badania psychologiczne oraz ocenę przez specjalistów ds. autyzmu. Wykorzystuje się również różne narzędzia diagnostyczne, takie jak ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) czy ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised), aby ocenić obecność objawów autystycznych. Wczesne rozpoznanie autyzmu u dorosłych może przynieść wiele korzyści, takich jak dostęp do odpowiedniego wsparcia, terapii, pomocy społecznej i edukacji. Dlatego ważne jest, aby osoby dorosłe, które podejrzewają u siebie autyzm, skonsultowały się z lekarzem lub specjalistą ds. autyzmu w celu przeprowadzenia oceny i diagnozy.

Autyzm w życiu codziennym u dorosłej osoby

Dorosłe osoby z autyzmem często muszą stawić czoła wielu wyzwaniom w codziennym życiu. Mogą mieć trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych, zrozumieniem niewerbalnych sygnałów społecznych, komunikacją werbalną i niewerbalną oraz dostosowaniem się do zmieniających się sytuacji i rutynowych zachowań.

Osoby z autyzmem mogą również wykazywać zainteresowania lub obsesje na określone tematy i preferować rutynowe zachowania, co może utrudniać adaptację do zmieniających się sytuacji w pracy lub w życiu osobistym. Niektóre osoby z autyzmem mogą również mieć trudności z rozumieniem abstrakcyjnych pojęć i regulacji emocji. Mimo tych trudności, wiele dorosłych osób z autyzmem prowadzi satysfakcjonujące i produktywne życie, a często są to ludzie z niezwykłymi zdolnościami, które mogą przynieść korzyści dla ich społeczności lub branży. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć i szanować różnorodność wśród osób z autyzmem oraz zapewnić im wsparcie i narzędzia, które pomogą im zintegrować się społecznie i osiągnąć swoje cele życiowe.

5/5 - (1 głos)
Comments are closed.

Zobacz także

Mutyzm wybiórczy – jak pomóc dziecku w przezwyciężaniu trudności

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie, które charakteryzuje się niezdolnością do mówienia w okreś…